กยศ.ปลอดดอกเบี้ย ม.24 ระบุชัด ให้มีผลย้อนหลังทุกราย ก่อน กม.บังคับใช้

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 14.40 น. หลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณา ร่างพ.ร.บ.เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่ พ.ศ… ในวาระสอง เรียงตามมาตราครบทั้ง 27 มาตราแล้ว ที่ประชุมลงมติวาระสาม เห็นด้วย 314 ไม่เห็นด้วย 3 งดออกเสียง 2 ไม่ลงมติ 2 และเห็นชอบกับข้อสังเกตตามที่กมธ. เสนอ

โดยก่อนหน้านี้ ที่ประชุมได้พิจารณามาตราที่ 18-27 และเห็นชอบตามที่กมธ. เสนอทุกมาตรา รวมถึงมาตรา 24 ซึ่งกมธ.แก้ไข เพื่อกำหนดเป็นบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมและคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ ซึ่งมีเนื้อความที่เป็นสาระสำคัญว่า…

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้นำมาตรา 44 มาบังคับใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกัน ซึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะใช้บังคับใช้ โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ย และคิดค่าปรับผิดนัดชำระ

ทั้งนี้มาตรา 24 มี กมธ.เสียงข้างน้อย เสนอคำแปรญัตติไว้ แต่ขอถอนออกไปทั้งหมด และได้อภิปรายสนับสนุน เนื่องจากมองว่า ผู้กู้ยืมเงินที่มีกว่า 3.4 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีนับล้านราย และถูกฟ้องดำเนินคดีอีกจำนวนมาก ควรได้รับสิทธิประโยชน์ตามการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเช่นกัน

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *