เปิดจดหมายคำทำนาย “ครูบาบุญชุ่ม” บ้านเมืองจะอดอยากมากขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมาเฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม ได้นำจดหมายที่พระครูบาบุญชุ่มเขียนในถ้ำ เป็นภาษาไทใหญ่ มาแปลเป็นภาษไทย ระบุว่า… ธรรมะจากถ้ำ 7-8-2021 ปีธรรม 2565 ที่ถ้ำหลวงเมืองแก็ด ข้อเมตตาจาก พระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ญาณสํวโร ขอเมตตาถึงลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย ให้ได้รับรู้ถึงข้อเมตตา

เราพระครูบาพ่ออยู่ดีมีสุขได้ปฏิบัติภาวนาก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เบากายเบาใจไม่มีเรื่องอันใดที่จะทำให้ทุกข์ร้อน ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอันใด อยู่ตามธรรมชาติของคนเฒ่าแก่เป็นธรรมดา ไม่มีอะไรไม่อยากได้อันใดมีสติอยู่ตลอดปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐานพิจารณาถึง รูป นาม สังขาร เมื่อได้พิจารณาแล้วก็เห็นความเบื่อหน่ายในสังขารนี้เป็นที่สุดได้เห็นถึง ขณิกะมรณะ ขณิกะนิพพาน ได้เป็นที่พึ่งพิงของเราจริง

อันสภาวะธรรมทั้งหลาย มีอนิจัง ทุกขัง อนัตตา สังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ เป็นทุกข์ทั้งนั้น ไม่เป็นไปดังใจปรารถนา เกิดมาแล้วก็รอซึ่งวันตาย กินข้าวก็เพื่อรอวันตายเท่านั้น เกิดมาแล้วก็รอแก่เฒ่าแล้วก็ตายอย่าได้อยู่เฉยๆ กินเฉยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของใดๆไม่สามารถนำไปด้วยในป่าช้ามีแต่ตัวเปล่า เท้าเปล่า มือเปล่า เท่านั้น

หากตายไปแล้วของทุกสิ่งก็ทิ้งไว้ข้างหลังทั้งนั้น ขอให้มีสติ ขอให้กลัวต่อบาปความทุกข์สังสารวัฏ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในโลกนี้มีแต่ความขุกข์เท่านั้น ทุกข์ตั้งเกิดจนวันตาย อันวันสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ เรื่องความทุกข์นี้มีเมื่อกันทุกชีวิต อย่าอยู่อย่างประมาทหลงลืมตัว อันความตายนี้ใกล้ตัวเรามามากทุกทีแล้ว อย่าปล่อยวันเวลาให้เสียเปล่า ให้พากันรีบ สร้างบารมี อันเป็นบุญกุศล

โดยเฉพาะ ทาน ศีล ภาวนา สมถะ วิปัสสนา หาทางพ้นทุกข์ ให้สุขถึงพระนิพพาน อันว่าวันเวลาข้ามล่วงพ้น ก็ใกล้มาแล้วซึ่งความตายวันเวลาไม่เคยรอใคร ให้พากันมีสติ ให้พากันรีบสร้างความดี สร้างบารมี ให้เต็มให้ถึงซึ่งเวียงคำ พระนิพพาน ในโลกนี้ทุกๆ ที่เต็มไปด้วยความทุกข์หากยังไม่ถึงนิพพานธาตุนั้นก็ยังไม่มีที่วางใจได้

เวลานี้ในโลกเรามีเรื่องโรคระบาดตายกันเยอะ คนห่างไกลไม่มีศีลธรรม ฆ่าฟันกันตาย อดยากกั้นอาหารตายกันก็เยอะ ดูไปทางไหนเมืองไหนก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศกเศร้า ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราอีกแล้ว ในโลกนี้เดือดร้อนกันไปทุกบ้านทุกเมือง มีแต่คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ที่จะเป็นที่พึ่งของเรา และเรื่องบุญกุศลที่เราได้คิดได้สร้างไว้นั้นที่จะเป็นที่พึ่งอิงของเราจนถึงซึ่งทางสงบเย็นนิพพานคนดีมีปัญญาทั้งหลายมุ่งแต่หาทางสงบเย็น

เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ขอเอาธาตุเมตตานี้เป็นน้ำรดหล่อในหัวใจสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นทุกข์จากโรคร้ายกาฬะลงเมืองตายกันเยอะ ขอให้ทุกคนหายจากโรคร้ายในเร็ววัน เร็วคืน ด้วยเทอญ ขอเมตตาพรนี้จงเป็นมงคล ให้อยู่ดีมีสุข ในทุกกิริยาบท ไม่ว่าจะ เดิน นอน นั่ง ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขทุกๆ คนทำอะไรขอให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรม ทั้งในเมืองคนเมืองผีจนถึงซึ่งพระนิพพาน ขอให้สมดังคำอธิฐานปรารถนานี้ด้วยเทอญ นิพพานัง ปัจจโย โหตุ สาธุ สาธุ พระครูพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร แปลโดย พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ

ที่มา: เฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่ม

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น