สมาพันธ์ฯ ผู้ค้าสลาก เรียกร้องกองฉลาก ขอเลื่อนออกรางวัล เป็น 1 ก.ย. 2564

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ได้ยื่นส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขอเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อนจนถึงงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

รายละเอียดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกข้อกำหนด ฉบับที่ 28 โดยมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น

ซึ่งข้อกำหนดนี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำหนดเวลาการจำหน่าย ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน

โดยนายอำนวย กลิ่นอยู่ ในฐานะประธานสมาพันธ์คนพิก า รผู้ค้าสลากประเทศไทยกล่าวว่า… สมาชิกคนพิการทั่วประเทศ ที่ทำอาชีพค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในการแพร่กระจายของ cv-19 ตามคำสั่งของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ cv-19 ทางสมาพันธ์ฯ ขอเสนอแนวทางอันเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

โดยการขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ของงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อนจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการยับยั้ง และป้องกันการแพร่ของ cv-19

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น