วิกฤตหนัก “โรงงานไก่” ติดเชื้อ 1,068 เสี่ยงอีก 6,000 เผยป้องกันอย่างดี 90% ฉีดซิโนฟาร์มแล้ว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายใน จ.เพชรบูรณ์นั้น ล่าสุดพบแรงงานชาวเมียนมาร์ บริษัท โกลเด้นไลน์บริซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ที่ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วกว่า 1,068 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงสั่งการให้กักตัวแรงงานราว 6,000 คน สั่งปิดโรงงาน 4 วัน

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงสั่งการให้พนักงานควบคุมโรค อำเภอบึงสามพัน ร่วมกับบริษัทฯดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามหลักการบริหารจัดการควบคุมโรค ในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) ดังนี้…

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการควบคุม โ ร ค จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1649/2564 ให้บริษัทฯ หยุดกระบวนการผลิตในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ เ ชื้ อ ไว รั ส โ ค โ ร น่ า 2019 เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

และดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการควบคุมโรคในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) และระหว่างการดำเนินการควบคุมโรค พนักงานควบคุมโรคอำเภอบึงสามพัน ได้แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มแรงงานดังกล่าวที่อยู่ในชุมชน หมู่บ้านแยกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

2. พนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ได้เร่งสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพิ่มเติม ด้วยวิธี antigen test kit ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนแรงงานทั้งหมด 7,500 ราย โดยสุ่มตรวจไปแล้ว 2,950 ราย พบผู้ติดเชื้อ(ผลบวก) 1,068 ราย และอยู่ในระหว่างตรวจค้นหาเชิงรุกอีก 4,250 ราย จะเร่งดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อออกจากกัน

หลังจากนั้นจะนำผู้ป่วยที่พบเชื้อแยกเข้ากักในโรงบาลสนามที่จัดเตรียมไว้แล้ว 1,292 เตียง และวางแผนขยายเตียงได้อีกประมาณ 2,000 เตียง หากตรวจพบผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงทางบริษัทฯ ได้เตรียมการรักษาโดยใช้พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น

ส่วนถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะให้รักษาตามขั้นตอนในโรงบาลสนามต่อไป ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ของบริษัทฯ ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว 3,000 ราย และได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,500 ราย และบริษัทฯได้กำหนดแผนการฉีดวั คซีน ให้แรงงานต่างด้าวและพนักงานของบริษัทให้ครอบคลุม 100% ในวันที่ 25 กรกฎาคม

3. หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้มงวดในพื้นที่ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 7 จุด เพื่อลดและจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่พื้นที่โดยรอบบริษัทฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด จากทางบริษัทฯ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น