คำสั่งด่วน!! ปิดโรงเรียนทุกแห่ง ทั้งจังหวัด หลังเจอ นักเรียน ผู้ปกครอง ติดเชื้ออื้อ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564 นายกฤษณ์ คงเมือง ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยเอาไว้ว่า… ขณะนี้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื่อ CV-19 ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ยังมีการแพร่ระบาดอยู่หลายอำเภอ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน

คณะกรรมการโรคติดต่อจ.เพชรบูรณ์ จึงมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ Onsite ทั้งหมด แต่ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

เช่น Online, On demand, On hand, On air ตามบริบทและความพร้อม ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิถุนายน 2564 ยกเว้นสถานศึกษาที่มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ เป็นการประจำ เช่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งไม่มีการเข้าออกของนักเรียนไม่น้อยกว่า 14 วันแล้ว

นอกจากนั้นยังมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื่อไวรัส CV-19 ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ ยกเว้นที่มีการรับไว้ค้างคืนเป็นปกติ

โรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน งดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าต่างๆ อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ได้มีบางโรงเรียนเปิดให้มีการเรียนการสอบแบบ onsite แต่ปรากฎว่ามีนักเรียนติด CV-19 เนื่องจากช่วงปิดเทอมได้ไปอยู่กับผู้ปกครองในพื้นที่ต่างจังหวัด บางคนเดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อเปิดเรียนแล้วถึงพบว่าติด CV-19 ทำให้โรงเรียนต้องประกาศปิดพร้อม ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง กักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน สำหรับสถานการณ์ผู้ป่ว ย Cv-19 จ.เพชรบูรณ์ มีผู้ป่วยสะสม 210 ราย

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น