นี่แหละที่ ปชช.ต้องการ อบต.โคราช แจกเงินเยียวยาชาวบ้าน ครัวเรือนละ 1,000 สู้วิกฤต

ณ.ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดโครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน ควบคุม และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

เรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ครัวเรือนละ 1,000 บาท โดยถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือเป็นผู้พิการจะได้เพิ่มเติมอีกรายละ 3,000 บาท

ซึ่งนายประยูร วรวงศ์วัฒนะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เปิดเผยว่า… องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้ดำเนินจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ที่จะไม่จ่ายซ้ำซ้อนกับเงินเยียวยาโครงการอื่นของทางภาครัฐ  แต่จะจ่ายให้กับผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการอื่นๆ ของภาครัฐเป็นการทดแทน

ส่วนสาเหตุที่ไม่จ่ายเป็นสิ่งของถุงยังชีพ เพราะเกรงจะมีประเด็นตามหลังมาว่าเหมาะสมหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ และจะเป็นคำครหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ละคนประสบปัญหาแตกต่างกัน

กระทบต่อความเป็นอยู่ ประชาชนขาดรายได้ไม่มีเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับเดือนร้อนอย่างหนัก ดังนั้น การมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือให้โดยตรง จะเป็นตัวยืนยันความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อให้ประชาชนนำเงินที่ได้ไปแก้ปัญหาด้วยตนเอง ว่า ครอบครัวยังขาดเหลือสิ่งใด ก็ไปซื้อสิ่งนั้นจะดีกว่า  นายประยูรฯ กล่าว

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น