ประกาศด่วน ปิดหาดช่วงสงกรานต์ 13-17 เม.ย. 2565 นี้

วันที่ 9 เมษายน 2565 อุทยานแห่งชาติ (อช.) ทับลาน โดยนายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ออกประกาศวันที่ 8 เมษายน 2565 ปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยาน บริเวณหาดจอมทอง ในพื้นที่ตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2565

โดยนายจำรูญ ศรีเชียงสา หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ 5 (ภูลำไย) ระบุว่า ทางอุทยานแห่งชาติทับลาน ได้ประชุมหารือกับทางอำเภอครบุรี ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านค้า ภายในหาดจอมทอง ที่ได้ชื่อว่า ทะเลน้ำจืดโคราช

ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 15 (หาดจอมทอง) ภายในเขื่อนมูลบน อ.ครบุรี จ.นคราชสีมา และมีความเห็นร่วมกันที่จะปิดหาดจอมทอง เป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเฉพาะบริเวณหาดจอมทอง เป็นจำนวนมาก

อีกทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมดูแลมีอยู่จำกัด ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่กระจายของ CV-19 ได้ ทางอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทับลาน

บริเวณหาดจอมทอง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 15 (หาดจอมทอง) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2565 แต่ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติทับลาน ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *