ประกาศหนังสือคำสั่ง ให้ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดต่อไปนี้ ห้ามให้บริการผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารคำสั่ง ซึ่งลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเรื่อง… ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่ง ในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน CV-19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา

โดยระบุข้อความเอาไว้ว่า… จากที่กระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้อง CV-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และคณะกรรมการติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกัน CV-19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการ ติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโนบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564

ซึ่ง จ.พะเยา ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน CV-19 ได้จำนวน 201,278 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ณ วันที่ 19 ต.ค.64 ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกัน CV-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

โดยต้องมีเอกสารรับรองหรือ เอกสารรับรองในแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น