ลามจนฉุดไม่อยู่ พบคลัสเตอร์ใหม่ บุคลากรทางการแพทย์ ติดเชื้อกันเพียบ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี” รายงานสถานการณ์ผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 594 ราย สะสม 89,928 ราย ดังนี้…

1. Cluster ห้องพักคนงาน บริษัท เอ็นเคอาร์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด หมู่ 5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา 15 ราย สะสม 22 ราย
2. Cluster บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด อำเภอศรีราชา 7 ราย สะสม 29 รายฅ
3. อาชีพพบปะผู้คนจำนวนมาก 13 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย
5. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย งต่างจังหวัด 5.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย 5.2 จังหวัดชุมพร 1 ราย 5.3 จังหวัดระยอง 1 ราย
6. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 30 ราย

7. สัมผัสผู้ติดยืนยัน… 7.1 ในครอบครัว 197 ราย 7.2 จากสถานที่ทำงาน 127 ราย 7.3 บุคคลใกล้ชิด 20 ราย 7.4 ร่วมวงสังสรรค์ 1 ราย
8. สัมผัสผู้ติดยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวน) 75 ราย
9. อยู่ระหว่างการสอบสวน 101 ราย

การรแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ย งมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 79 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งแพร่กระจายข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระจายในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันดู

ขณะนี้มีการแพร่กระจายในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติด CV-19 เดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล CV-19 เข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด CV-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่ CV-19 แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหา CV-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่กระจายต่อไป

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น