ระดับนํ้าสูง เขื่อนทับเสลาวิกฤติหนัก เกินกว่าเกณฑ์ควบคุมแล้ว

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี ได้มีหนังสือประกาศสถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2564 ฉบับที่ 1 เรื่องสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา โดยระบุว่า… เนื่องด้วยผลกระทบจากพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักน้ำเสลา เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในระหว่างวันที่ 1-8 ต.ค. 64 มรสุมมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนเพิ่มมากขึ้น จากสภาวะดังกล่าว

ทำให้อ่างเก็บกักน้ำทับเสลา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 132.81 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีระดับสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมน้ำสูงสุด ประมาณ 20.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสลา จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ในอัตราไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อวัตถุประสงค์ความปลอดภัยของเขื่อนทับเสลา เพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาตรที่ว่างรองรับน้ำฝนที่จะตกหนักในเดือนตุลาคมของทุกปี และอยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ ตามข้อสั่งการของกรมชลประทานและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำทัพเสลาไม่ให้มีระดับสูงเกินกว่าระดับควบคุมสูงสุ ดและเป็นการลดความเสี่ย งที่จะเกิดจากน้ำล้นอ่างเก็บน้ำได้

ทั้งนี้ในการเปิดระบายน้ำ จะพิจารณาปรับการเปิดระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาไม่ให้เกินศักยภาพของลำห้วยทัพเสลา และให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำน้อยที่สุด และหากไม่มีฝนตกในพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสลา พิจารณาปรับลด ปริมาณการระบายน้ำทันที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสลา จึงประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ประกาศ ณ.วันที่ 28 ก.ย. 2564

สถานการณ์ล่าสุด น้ำในเขื่อนทับเสลา มีปริมาณน้ำเก็บกัก 153.76 ล้านลูกบาศก์เมตร (96.10 %) ใช้การได้ 42.44 ล้านลูกบาศก์เมตร (85.17 % ) สำหรับน้ำที่ระบายลงมา จะไหลหลากลงลำห้วยทัพเสลา ผ่าน อ.ลานสัก อ.หนองฉาง อ.หนองขาหย่างและ อ.เมืองอุทัยธานี แล้วไหลลงแม่น้ำสะแกกรัง

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เขื่อนทับเสลาวิกฤติหนัก ระดับนํ้าสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมสูงสุด ขอให้พื้นที่ใกล้เคียงเตรียมรับมือน้ำด้วย

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น