รองผู้อำนวยการเขตมาเอง แจงปมครูดอยถูกบีบให้ออก ไม่ได้กลั่นแกล้งพร้อมเหตุผล

วันที่ 23 ก.ย. 2564 น.ส.กัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีของ น.ส.วรกานต์ เกตุรัตนสมบูรณ์ อดีตครูอัตราจ้างที่ได้ร้องผ่านสื่อที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวานนี้ โดยระบุเอาไว้ว่า เธอได้ถูกบีบให้ลาออกอย่างไม่เป็นธรรมในปี 2562 หลังมีความจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวหลังพบอาการป่วยเป็นเนื้องอกที่ปีกมดลูกทั้งสองข้าง ทำให้ต้องผ่าตัดและรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือน ได้มีการส่งใบลาย้อนหลัง แต่กลับถูกครูใหญ่ของโรงเรียนดังกล่าวบีบให้ลาออก และมีการประเมินให้ไม่ผ่านเกณฑ์

น.ส.กัญญาพัชร กล่าวว่า กรณีดังกล่าวขอชี้แจ้งว่า ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ.กำหนด

ซึ่งผลคะแนนของผู้ร้องออกมา ประเมินเฉลี่ยร้อยละ 59.33 ซึ่งผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 กรรมการลงความเห็นควรเลิกจ้าง การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องไม่มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใด โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2562 โดยผู้ร้องได้มีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการะบวนการของศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งทาง สพป.มส.2 และ ศกร.ตชด.บ้านวาทู ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติไม่ได้มีการกลั่นแกล้งผู้ร้องแต่อย่างใด

ทั้งนี้ น.ส.วรกานต์ ได้รับการจ้างให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เมื่อครบกำหนดการว่าจ้างต้องมีการประเมินเพื่อจ้างต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จะดำเนินการจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. และผู้ที่จะได้รับการทำสัญญาจ้างต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน มากกว่าร้อยละ 60

โดยที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.ที่ 16/2562 ลงวันที่ 20 ก.ย. 62 โดยมีบุคคลต่างๆ มาประเมินผลการปฏิบัติงาน น.ส.วรกานต์ โดยสรุปผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 60 และกรรมการลงความเห็นควรเลิกจ้าง โดยได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ไม่ผ่านการประเมินประเด็นการปฏิบัติงานราชการดังนี้…

1. ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.–24 มิ.ย.62 ผู้ถูกประเมินรายดังกล่าวไม่มาปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่รายงานผู้บังคับบัญชาตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.– 24 มิ.ย.62
2. ผู้ถูกประเมินลาป่วยตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.–15 ก.ค. 62 (ลาตามสิทธิ์ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านวาทู ลงนาม) ตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลระหว่างวันที่ 25 – 29 มิ.ย.62 และให้พักรักษาตัวที่บ้านระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.–30 ก.ค.62 (ตามความเห็นแพทย์)

3. ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.–28 ส.ค.62 ผู้ถูกประเมินไม่มาปฏิบัติหน้าที่และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด
4. ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย.62 ผู้ถูกประเมินไม่มาปฏิบัติหน้าที่และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้กล่าวตักเตือนผู้รับการประเมินด้วยวาจาหลายครั้ง แต่กลับถูกตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่ประชดประชัน ไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนและไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเอง

คณะกรรมการจึงได้ประชุมหารือร่วมกัน และให้ครูในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้แจ้งให้เจ้าตัวรับทราบผลการประเมินทางวาจา และแจ้งให้เจ้าตัวทราบทางไลน์แล้ว แต่เจ้าตัวไม่ยอมมาเซ็นต์รับทราบผลการประเมิน (มีหลักฐานยืนยันจากโรงเรียน)

อย่างไรก็ตามการประเมินในครั้งนี้ มีครูอัตราจ้างได้รับคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าร้อยละ 60 และไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างจำนวน 2 ราย อีกรายยอมรับในหลักเกณฑ์ แต่ทางน.ส.วรกานต์ แจ้งขอเข้าพบ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 เพื่อขอดูผลคะแนนการประเมินจากครูใหญ่ รร.ต.ช.ด.บ้านวาทู ในวันที่ 6 พ.ย. 2562

แต่เนื่องจาก ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ติดราชการ จึงให้เข้าพบรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้รักษาราชการแทน โดย น.ส.วรกานต์ ได้ยื่นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง และมีกรรมการประเมินจำนวน 2 ราย

ซึ่งกรรมการตามคำสั่งที่อ้างถึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทาง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีแผนในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ร้อง คือให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำโรงเรียนพักนอน ก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครอง จนเป็นเรื่องราวมาถึงปัจจุบัน

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น