เผยแล้ว จังหวัดแรก ได้ฉีดซิโนฟาร์มฟรี งานนี้ดีใจกันทั้งจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2564 มีรายงานว่า… อัปเดต “อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมใจ” ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฟรี จำนวน 25,000 คน เพื่อให้ประชาชนชาว จ.ปราจีนบุรี ได้จองฉีดวัคซีนกัน

สำหรับเงื่อนไข ลงทะเบียน วัคซีน cv-19 ซิโนฟาร์ม กับ “อบจ.ปราจีนบุรี ร่วมใจ” ผ่านเว็บไซต์ https://www.pri.moph.go.th/sinopharm มีดังนี้…

1.ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน cv-19 ใด ๆ มาก่อน
2.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดปราจีนบุรี
4.มีความประสงค์เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม

โดยกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม 25,000 คน ได้แก่…
1.ประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี (ตามลำดับจัดสรร) 7,341 คน
2.กลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน 2,500 คน

3.หน่วยราชการที่ต้องทำหน้าที่ประสานงานภาคประชาชนและกลุ่มสถานศึกษา 3,766 คน
4.กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มภาคอุตสาหกรรม 10,000 คน
5.กลุ่มที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 1,393 คน

ความคืบหน้าล่าสุด อบจ.ปราจีนบุรี ได้แจ้งว่า… การลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว โดยมียอดลงทะเบียนครบตามจำนวนที่จัดสรรเรียบร้อยแล้ว

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น